1. Вратите на аварийните изходи се отварят само навън, така че няма как да е бил ударен с вратата, докато е бил вътре.

2. За да може екипажът на самолета и полицията да си мислят, че той ще вземе заложник и да не повредят парашута. 

3. Това са инструкциите, които се дават само на хората, обучаващи полицейските кучета. Те са единствените, които ги разбират и знаят какви команди да дават на кучетата.