Нова персонализирана ваксина срещу рак изглежда безопасна и е показала потенциални ползи при пациенти с различни видове ракови заболявания, включително рак на белите дробове и рак на пикочния мехур, при които шансът от рецидив е изключително висок. Това сочат резултатите от първата фаза на клиничните проучвания, представени по време на ежегодната виртуална среща на Американската асоциация за ракови изследвания (AACR), която протича в момента.

„Макар и имунотерапията да революционизира борбата с  рака, при по-голямата част от пациентите този тип лечения не предизвикват значителен клиничен отговор – казва авторът на изследването д-р Томас Марън от медицинското училище "Айкан" към болницата "Маунт Синай". – Раковите ваксини от своя страна обикновено комбинират специфични туморни цели, които имунната система може да разпознае и да атакува, за да предотврати завръщането на рака. Ваксината също така съдържа адювант, който подготвя имунната система, за да увеличи ефикасността ѝ.“

По време на клиничното проучване 13 пациенти са получили персонализираната ваксина. 10 от тях са имали солидни тумори, докато останалите трима – множествен милеом.

Екипът на Марън разработва ваксината чрез секвениране на специфичната за пациента туморна генетика и ДНК на зародишната линия. Впоследствие учените идентифицират конкретни цели по тумора, което им помага да предскажат дали имунната система на пациента ще разпознае целите на ваксината. След това, посредством изчислителната система на „Маунт Синай“, наречена OpenVax, те определят кои от целите ще си струва да бъдат включени в персонализираната ваксина.

„Повечето експериментални персонализирани ракови ваксини се инжектират в метастазни условия, но предишни проучвания показват, че имунотерапиите са по-ефективни при пациенти, при които ракът не е разпространен чак толкова – казва Нина Бардвай, една от авторките на проучването. – Ето защо ние разработихме неоантигенна ваксина, която се нанася след стандартната адювантна терапия – например операция на солиден тумор или трансплантация на костен мозък при множествен милеом – когато пациентите имат минимални (обикновено микроскопични) остатъчни количества от заболяването.“

Въпреки че основната цел на първата фаза от клиничните тестове е била да се провери безопасността на ваксината, която според авторите е била „понесена добре“, проучването показва и доста обещаващи резултати по отношение на дългосрочните резултати при някои пациенти.

Важно е да се отбележи, че все още е твърде рано да се правят каквито и да било твърди заключения, тъй като пациентите от първата фаза са били сравнително малко на брой и съответно – ваксината все още не е тествана по отношение на своята безопасност и ефективност сред разнообразна група от хора с различни туморни етиологии и различни постоперативни курсове на лечение.

„Нашите резултати оказват, че OpenVax предоставя надежден подход за генерирането на безопасна персонализирана ваксина, която потенциално би могла да се използва за лечението на голямо разнообразие от тумори“, казва Бардвай.

Източник: IFLScience