Ново проучване, проведено сред близо 270 000 мъже, показва, че фармацевтичен продукт, който обикновено се използва за лечение на еректилна дисфункция и се продава в търговската мрежа под марки като „Виагра“, може да намали риска от болестта на Алцхаймер с около 18%.

Необходими са обаче допълнителни изследвания под формата на клинични проучвания, за да се разбере каква е оптималната доза, времето на лечение и дали лекият защитен ефект се разпростира и върху жените.

"Отчаяно се нуждаем от лечения, които могат да предотвратят или забавят развитието на болестта на Алцхаймер", казва авторът на изследването Рут Брауер, фармакоепидемиолог в Университетския колеж в Лондон.

"Тези резултати са окуражаващи и оправдават по-нататъшни изследвания."

Тъй като тежестта на болестта на Алцхаймер нараства сред застаряващото население, а новите ефективни терапии, които са одобрени, се появяват с бавно темпо и са със скромна ефективност, изследователите насочват вниманието си към съществуващите лекарства, за да видят дали някое от тях може да забави когнитивния спад.

Така например миналата година екип от изследователи от университета в Кентъки установи, че лечение, одобрено за множествена склероза, също така насърчава мозъчните клетки, наречени микроглия, да изчистват токсичните протеини, свързани с болестта на Алцхаймер, при мишки.

В същото време учените все още се опитват да научат повече за причините за болестта на Алцхаймер, като освен амилоид-бета плаките и тау заплитанията - двете молекулярни отличителни черти на болестта - се открояват и нови виновници.

Изключително редки случаи на хора, притежаващи щастлива комбинация от генетични мутации, които ги предпазват от болестта на Алцхаймер, също разкриха нови начини за евентуално забавяне на болестта.

Факт е обаче, че само в САЩ 6,7 млн. души на възраст 65 и повече години живеят с болестта на Алцхаймер, като броят им може да се удвои до 2060 г., ако не намерим начин да се намесим.

През последните няколко години се обсъждаше въпросът дали често използваните лекарства за еректилна дисфункция, известни като инхибитори на фосфодиестераза тип 5 (PDE5) (като силденафил, който се продава под търговското наименование "Виагра" и се използва и за лечение на високо кръвно налягане), могат да намалят риска от развитие на болестта на Алцхаймер.

В наблюдателно проучване от 2021 г. са открити доказателства, че приемът на силденафил намалява вероятността от диагностициране на болестта на Алцхаймер сред американците с почти 70%, но след това в по-кратко и по-малко проучване от 2022 г. не е открит такъв ефект при проследяване на пациентите за по-малко от 2 години.

Данните от проучване от 2023 г. показват обратното, но като цяло заключенията от тези наблюдателни проучвания, които не могат да разграничат причината и следствието, са неубедителни.

В това ново проучване, отново с наблюдателен характер, са анализирани рецепти, издадени на почти 270 000 мъже на възраст над 40 години, които са диагностицирани с еректилна дисфункция, като са използвани електронни здравни досиета от Обединеното кралство.

Въпреки че тези данни не показват дали хората са изпълнили рецептите си или са приемали лекарствата, те показват кой какви лекарства е използвал и колко често.

На около половината от тях е бил предписан силденафил или подобно лекарство за еректилна дисфункция от същия лекарствен клас инхибитори PDE5, а 1119 мъже са развили болестта на Алцхаймер.

При тези, на които е предписан инхибитор на PDE5, вероятността да развият болестта на Алцхаймер е била с 18% по-малка, отколкото при онези, които не са го употребявали, а рискът отново е бил по-малък, ако хората са получили повече от 20 рецепти за средно 5 години.

Въпреки това, когато пациентите са групирани по лекарството, което им е било предписано, само силденафил (без тадалафил или варденафил, е свързан с намален риск.

Освен това очевидният защитен ефект почти се е изпарил, когато изследователите са изключили пациентите, които са били наблюдавани по-малко от 3 години, за да се отчете възможното припокриване между започването на лечение на еректилна дисфункция и появата на болестта на Алцхаймер, което може да се случи години преди поставянето на диагнозата.

"Необходими са още изследвания, за да се потвърдят тези констатации, да се научи повече за потенциалните ползи и механизми на тези лекарства и да се проучи оптималната доза", казва Брауер.

"Необходимо е провеждането на рандомизирано, контролирано проучване с участници от мъжки и женски пол, за да се определи дали тези открития ще се отнасят и за жените."

Изследването е публикувано в Neurology.

Източник: Science Alert