Имунотерапията с блинатумомаб подобрява значително преживяемостта - от 66% до 93% - при деца с агресивна форма на остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ). Те също така са имали по-малко странични ефекти от лечението. Въз основа на получените резултати блинатумомаб вече ще се превърне в стандартно лечение в световен мащаб за деца с тази агресивна форма на левкемия.

Три четвърти от бебетата с ОЛЛ - три бебета годишно в Нидерландия - имат специфичен дефект в ДНК на левкемичните си клетки. Това така наречено пренареждане на KMT2A води до агресивна форма на ОЛЛ с лоша прогноза. Въпреки интензивната химиотерапия прогнозата за тези бебета не се е подобрила през последните десетилетия.

Интензивната химиотерапия действа много добре при половината от бебетата. Но при другата половина от децата болестта се връща в рамките на две години или пациентите умират от болестта, а понякога и от страничните ефекти на терапията. 90 % от рецидивите - когато ракът се връща - се появяват по време на двугодишния курс на лечение.

Имунотерапия с лекарството блинатумомаб вече се предлага на някои възрастни и по-големи деца с ОЛЛ. Все още не е ясно дали това лечение се понася добре и е ефективно и при бебетата. Блинатумомаб се свързва с левкемичните клетки, от една страна, и с имунните клетки, от друга. По този начин имунните клетки се свързват с левкемичните и ги изчистват.

Изследователи от Центъра за педиатрична онкология "Принцеса Максима" в Нидерландия провеждат международно клинично изпитване, в което се разглеждат безопасността и ефективността на блинатумомаб при бебета с ОЛЛ. Между 2018 г. и 2021 г. 30 деца в девет държави са лекувани с блинатумомаб. То е добавено към съществуващото лечение с химиотерапия, така наречения протокол Interfant-06. Екипът сравнява резултатите с тези на 214 деца, които са били лекувани през предходните години със стандартната терапия по протокол Interfant-06: същото лечение, но без блинатумомаб.

Процентът на преживяемост на бебетата, които са получили едномесечна имунотерапия в допълнение към химиотерапията, е значително по-висок: 93% от тях са били все още живи две години след поставянето на диагнозата, в сравнение с 66% от децата, които са били лекувани само с химиотерапия в миналото. По този начин преживяемостта на бебетата с пренареждане на KMT2A в левкемичните им клетки се изравнява със средната преживяемост на по-големите деца с тази форма на рак на кръвта.

Две години след поставянето на диагнозата при 18% от бебетата, лекувани с блинатумомаб, ракът се е върнал или са починали от болестта. Това също показва значително подобрение в сравнение с бебетата, лекувани в рамките на протокола Interfant-06 (без имунотерапия). В тази група 51% са имали рецидив или са починали по време на двугодишното лечение с химиотерапия.

Резултатите от международното клинично изпитване са публикувани на 26 април 2023 г. в New England Journal of Medicine.

Д-р Инге ван дер Слуис, педиатричен онколог и клиничен фармаколог в Центъра за педиатрична онкология "Принцеса Максима", ръководи клиничното проучване. Тя казва: "Фантастично е да се види, че сме постигнали такъв напредък за бебетата с ОЛЛ: добавянето на имунотерапия към химиотерапията води до много по-добра преживяемост и по-малко странични ефекти. Ние вече бяхме запознати с тази имунотерапия от проучвания при други групи пациенти. За първи път тествахме блинатумомаб като първа линия на лечение и за първи път при толкова малки деца.

"Това беше малко проучване, но с достатъчно ясен резултат, така че всички бебета с тази форма на левкемия вече получават имунотерапия като част от стандартното лечение. Искаме да потвърдим ефекта на блинатумомаб в по-голямо проучване с повече деца. Искаме също така да видим дали бебетата имат полза от два курса на лечение с блинатумомаб и намаляване на химиотерапията, за да се подобри още повече качеството им на живот."

Проф. д-р Роб Питерс, медицински директор и детски онколог в Центъра за детска онкология "Принцеса Максима", ръководи изследователската група, провела проучването. Той казва: "През последните десетилетия преживяемостта на децата с остра лимфобластна левкемия се е повишила до повече от 90%, но процентът на излекуваните деца изостава. При тези малки деца е много по-вероятно да имат агресивна форма на заболяването. Ето защо през 1999 г. основахме голямо международно сътрудничество с повече от 25 държави в търсене на подобрения в лечението.

"Бебетата с левкемия често имат рецидив в началото на лечението. Ето защо беше важно имунотерапията да се прилага още в началото на лечението. Чудесно е да видим, че това дава толкова добри резултати и че веднага прилагаме добавянето на имунотерапията към световното стандартно лечение."

Източник: Medical Xpress