FRB представляват единични радиоимпулси от неизвестен характер с продължителност няколко милисекунди. Те се зараждат далеч отвъд Млечния път и астрономите все още не знаят какво точно ги предизвиква. Засега само няколко дузини FRB са били открити и само един от тези радиоимпулси е бил наблюдаван по време на неговото повторение. Днес екип от канадски учени добавят още 13 FRB към списъка, включително още един повтарящ се.

Както се съобщава в двата труда, публикувани в Nature (тук и тук) сигналите са открити от чисто новия радио телескоп CHIME. Седем от FRB импулсите са имали изключително ниски радио честоти (най-ниските в обхвата на CHIME). Това означава, че вероятно някои от тях достигат дори още по-ниски нива. Затова някои модели ще трябва да бъдат преосмислени наново.

„Какъвто и да е източникът на тези радио вълни, интересното в случая е да видим колко широк обхват могат да произведат - коментира Арун Найду от университета „Макгил“, един от участниците в проучването. – В някои модели източникът например не може да произведе нищо под определена честота.“

Повтарящият се импулс е кръстен FRB 180814. Смята се, че той доста по-близо до Земята, отколкото предишния повтарящ се FRB 121102. Последният вероятно води началото си от галактика джудже на 3 млрд. светлинни години и вероятно е резултат от неутронна звезда, движеща се през изключително силно магнитно поле.

„До момента беше известен само един повтарящ се FRB импулс. Сега, когато знаем за съществуването на още един, можем да предположим, че има и други – добавя Ингрид Стейърс, астровизик от Университета на Британска Колумбия. – Когато разполагаме с повече повтарящи се радио импулси и повече източници, които да проучваме, може и да успеем да разгадаем тези космически пъзели – откъде произлизат и какво ги предизвиква.“

Екипът е открил, че има и множество разсейки в радиосигналите при повечето FRB. Това означава, че средата, в която се зараждат, оставя ярка следа върху тях. „Може би са в останка от свръхнова – спекулира Чери Нг, астроном от Университета на Торонто. – Или край централна черна дупка в някоя галактика. При всички положения мястото трябва да е специално, за да предизвика подобни разсейки.“

Източник: IFLScience