През 2012 година НАСА изстреля две сонди, които са преминали през поясите Ван Алън, обграждащи Земята. Нашата планета е опасана от два такива радиационни пояса (както и от временен трети). Вътрешният се простира от 640 до 9 600 км над повърхността на Земята, докато външният - между 13 500 и 58 000 км.

Сондите са открили нещо странно – опасните слънчеви разряди, които изстрелват потоци заредени частици към Земята, са спират от някаква неизвестна досега бариера от ниски честоти.

Когато са проверили тази бариера, учените са открили, че всъщност тя е избутвала поясите на Ван Алън надалеч от Земята през последните няколко десетилетия и сега долните граници на радиационните потоци са всъщност по-далеч от нас, отколкото са били през 1960 година.

Причината за тази мистерия са определен тип комуникации, наречени комуникации с Много Ниска Честота (МНЧ), които са станали много по-чести през 60-тте години и екипът от НАСА е потвърдил, че те могат да повлияят на това как и къде да се движат някои видове космически частици.

Източник: Science Alert