Наскоро сондите на НАСА засякоха огромна бариера, която обгръща Земята, и която е продукт на човешката дейност. А тестовете са показали, че всъщност тя има ефект върху космическото време далеч извън пределите на земната атмосфера. Това означава, че ние не само променяме Земята, но и космоса. И учените призовават за наричане на цяла геологическа епоха на името на homo sapiens. Добрата новина е, че този изкуствен мехур около планетата работи и в наша полза. Земята е обградена от два радиационни пояса, наречени пояси на Ван Алън и трети, който е временен.

Вътрешният пояс се простира на разстояние между 640 км до 9600 км над повърхността на Земята. Външният се намира на височини между 13 500 км до 58 000 км. Но през 2017 година сондите, изучаващи поясите са се натъкнали на странен феномен, докато са измервали активността на заредените частици, които са били хванати в магнитното поле на Земята. Тези опасни за организмите високоенергийни частици се държат на разстояние от особена бариера, която се изгражда от поле с ниска честота. Когато учените са проучили ситуацията по-детайлно, те са установили, че тази бариера активно е измествала поясите на Ван Алън надалеч от Земята в продължение на няколко десетилетия, и сега ниските граници на радиационните потоци са всъщност дори още по-далеч, отколкото са били преди това, да кажем през 1960.