Когато пак ви съобщим за новооткрита комета, може смело да си помислите следното - и тази ли е от крадените?

Учени от NASA и американския Югозападен изследователски институт (SWRI) пресметнаха, че честотата, с която опашатите гостенки се появяват в покрайнините на Слънцето, не съответства на представата за единен произход на телата от нашата планетна система.

Ако изчисленията на екипа от NASA са верни, то Слънцето наистина е придърпало комети от периферията на системите на други звезди. И най-вероятно по-голямата част от кометното население на облака на Оорт са именно заграбени "чужди" небесни тела.

Знаем, че звездите се образуват на купове. Нашето слънце е родено в един газово-прашен облак с много други светила. В този родилен рояк звездите са били достатъчно близо една до друга, за да си крадат комети с помощта на гравитацията. Все едно комшийчета, играещи си заедно в дворовете на къщите си, разказва Хал Левинсън, един от участниците в проекта.

Разработеният модел е много сложен и отчита огромно количество фактори. Според него, след като родилният звезден рояк се разпадне, кометите тръгват с най-близката до тях звезда. Може да се смята, че Слънцето е заминало в самотното си пътешествие с доста добър багаж - облака на Оорт, в който има комети от цялата "махала".