Космосът е пълен с наноструктури

03 декември 2018 г., 08:11
576

Albert Barr / Shutterstock

Астрономи откриха в междузвездното пространство огромни количества фулерени  - сложни молекули, съставени от атоми на въглерода във формата на куха сфера с наноразмери, съобщава Discovery News.

Досега те бяха намирани само в планетарни мъглявини. Изследването доказва, че фулерените са много по-разпространени във Вселената от смятаното досега. Разработката е публикувана в сп. Astrophysical Journal Letters.

Възможността за съществуване на фулерени извън Земята бе демонстрирана съвсем неотдавна. Авторите на проучването анализирали данни от инфрачервения телескоп Spitzer, и намерили фулерени в четири от изучените с него 250 участъци от небето.

Учените намерили тези молекули в Малкия Магеланов облак - малка галактика-спътник на нашия Млечен път. Общата маса на фулерените в това звездно струпване е сравнима с тежестта на 15 земни Луни.

Благодарение на необичайната си структура, фулерените могат да пренасят в себе си различни молекули и атоми. Ако те паднат на някой астероид, рано или късно заедно със съдържанието си могат да достигнат и повърхността на планети.

Напоследък бяха публикувани редица работи, в които се демонстрира, че в Космоса има значително повече сложни органични молекули, от смятаното досега. Така в централната част на Млечния път бяха открити молекули, аналогични на тези, даващи вкус на малините, а в планетарната мъглявина в съзвездието Жертвеник бяха засечени фулерени от 60 и 70 атома въглерод.

Ключови думи:
Коментари