Един от най-известните физици на нашето време, починалия наскоро Стивън Хокинг, остави съобщение за хората и след смъртта си. Неговата последна статия, която разкрива финалната му теория за историята и природата на Вселената, бе публикувана буквално преди дни. И тя разкрива балансираното богатство на структурите на физическия свят. Теорията стъпва на идеята за т.н. “вечна инфлация”, според която Вселената е претърпяла период на експоненциално разширение след Големия взрив. След това то се е забавило и енергията се е превърнала в радиация и материя.

Но според теорията на Хокинг някои от мехурите на пространството са спрели да се разширяват, или са поели по спираща крива на разширение, като са сформирали малки фрактални “задънени улици” от пространства. Докато в други мехури от пристранство, основно поради квантовите ефекти, инфлацията или разширяването никога не е спирало, и така е довело до формирането на безкраен брой светове. И всичко, което ние виждаме или можем да видим в наблюдаемия за нас свят, се съдържа в само един от тези мехури, в които инфлацията е спряла и е позволила формирането на звездите и галактиките.

Science Alert