Две седмици, преди да почине, Стивън Хокинг е изпратил за публикация последната си научна статия, в която излага теоретичната основа на процедура, и която може да ни помогне да открием множество вселени. В случай, че съществуват, и нашата Вселена не се окаже само една. Статията е математическа и търси доказателство за потвърждаването на теорията на Хю Евърет за множествените вселени, според която съществува безкраен брой от светове. Според вестник Сънди Таймс математиката във статията може да се използва, при изпращането на сонда в дълбокия космос, която да опита да събере доказателства от съществуването на други светове.

Според теорията в статията, доказателствата за съществуването на множество вселени трябва да бъде измеримо във фоновото лъчение от началото на времето. А то може да се измери от сонда, която е оборудвана с необходимите сензори на борда си. Другият съавтор на статията, Томас Хертог, твърди, че статията има за цел да “превърне теорията за множествените вселени” в проверима научна платформа. Според вестника, ако подобно доказателство се намери някой ден, това ще донесе Нобелова награда на създателите на платформата.

Science Alert