Според съвременната физика за една малка част от секундата след Големия взрив Вселената се е разширила неимоверно бързо (по време на период, известен като “инфлация”) и след това е спряла. Разбира се, разширява се непрекъснато оттогава, но с неимоверно по-ниска скорост.

Според някои физици има основания да вярваме, че съществуват “джобове” от пространства, които не са спрели да се разширяват след Големия взрив и други, които са спряли, но на различни етапи от съществуването си.  Тази хипотеза е известна като Хипотезата на вечната инфлация, според която всеки такъв “джоб” представлява отделен свят, различен и напълно отделен от нашия.

И тук става наистина интересно, защото няма никаква причина да приемем, че тези светове трябва да следват същите закони на физиката, като тези на нашия свят, или да се подчиняват на същите физически константи като нашия свят.

“За всяка от тези константи изглежда така, сякаш Вселената е хвърлила зарове и са се паднали константите на нашия свят. В други светове силата на гравитацията може да е отблъскваща, или да е зелена или да бълва еднорози, например. Възможно е времето да тече назад или пък да съдържа друга версия на вас.”

Източник: Science Alert