Изследване, направено за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) показва, че злоупотребата с алкохол намалява очакваната продължителност на живота почти с една година заради причиняваните от него болести и инциденти.

Проучването е направено в 52 държави от ОИСР, ЕС и Г-20, като най-силно засегнатите от тях са в Централна и Западна Европа, където очакваната продължителност на живота намалява с 1,4 до 1,8 години. Литва, Русия и Полша оглавяват списъка, а Турция и Израел са най-малко засегнати. Що се отнася до България, тя е на 12-то място.

Графика, показваща очакваната продължителност на живота (по години) в отделните държави. Източник: ОИСР

Няма безопасно за здравето ниво за консумация на алкохол. Приетото за вредно в доклада надхвърля една чаша на ден за жените и 1,5 чаша за мъжете. По-старо проучване на учени от Кралския университет в Белфаст по темата открива, че хората, които пият не повече от една стандартна дажба алкохол на ден (десет грама чист алкохол), са по-малко заплашени да развият злокачествени заболявания от онези, които я превишават. 

Резултатите са получени като е сравнена очакваната продължителност на живота за 2050 г., ако бъдат запазени сегашните навици за пиене. Контролните резултати са при спазване на най-малко рисковия сценарий - до една чаша и чаша и половина дневно.