От часовете по биология в училище помним, че растенията са зелени, защото произвеждат хлорофил. Хлорофилът е ярък пигмент, който абсорбира синя и отразява зелената светлина, от което идва зеленият цвят на листата.

 Хлорофилът има важна роля в процеса на фотосинтеза, при който растенията превръщат нещо неорганично, каквото е светлината в органична използваема материя (захар). Хлорофилните молекули абсорбират определено количество светлина и предават енергията на специални молекули, които при стимулация изстрелват електрони, предизвикващи химичните промени в растението. Последващи процеси преобразуват химичната енергия в захар.

Все още не е напълно ясно защо повечето растения са еволюирали до постоянен зелен цвят, докато например черните растения могат да абсорбират повече слънчеви лъчи. Общоприетото обяснение е, че всички растения произлизат от общ прародител - вид зелено водорасло - и поради това повечето са еволюирали само веднъж.