Ако искате да накарате вашия четвъртокласник да заляга повече над домашните по аритметика, може да му кажете, че дори едно растение е по-добро в сметките от него, съветва PopSci.

Това може и да не е правилната мотивация за подрастващите, но не променя факта, че ново проучване доказва, че съществува съвсем обикновено растение, способно да смята. Това е представителят на вида Arabidopsis thaliana, който очевидно може да изчисли с каква скорост да консумира скорбяла през нощта.

След като слънцето залезе, растенията не могат да произвеждат нова храна чак до следващата сутрин, затова те трябва да разделят събраното през деня и да го консумират балансирано. Оказало се, че Arabidopsis thaliana може да разпределя правилно насъбраната скорбяла дори когато нощта се спусне изненадващо рано. През нощта механизъм в листата измерва количеството на съхранена скорбяла и преценява остатъка до съмване. По този начин растението се ръководи от вътрешен часовник, който е подобен на този при хората.

"Възможността на Arabidopsis thaliana да извършва аритметични изчисления е от жизнено важно значение за неговият растеж и продуктивност", казва биоложката Алисън Смит.