Тренировка на реакциите насън

За да преценят дали и как кошмарите се отразяват върху реалния живот, учените провели друг експеримент, участниците в който трябвало да описват в дневник сънищата си, както и предизвиканите от тях емоции. След това с помощта на ядрено-магнитен резонанс специалистите установили как участниците реагират на негативни ситуации в реалността.

Проучването показало, че активирането и измененията са се състояли предимно в онези дялове на мозъка, които играят съществена роля за обработването на емоциите.

Следователно предимството на кошмарите пред другите сънища е, че чрез тях симулираме стресиращи ситуации и подсъзнателно се подготвяме психически за действителния живот.

Без гаранция

Перогамврос обаче предупреждава да не се надценява този ефект: „Смятаме, че полезното предимство за контролиране на емоциите се губи, ако се прекрачи определен праг на страха в даден сън“. Това означава, че и по отношение на кошмарите е валидна максимата на Парацелз „Дозата прави отровата“.

Цветелина Велчева