За първи път в нашата съвременна история световното население най-вероятно ще намалее през идните 45 години.

В момента на Земята живеят около 7.8 млрд. души. Прогнозата е, че тази бройка ще достигне своя пик през 2064-а – около 9.7 млрд. През 2100 обаче ще падне до 8.8 млрд., сочи ново изследване, публикувано в The Lancet. 

Популацията на поне 23 държави може да се смали с над 50%, включително Япония, Тайланд, Италия, Испания, Португалия, Южна Корея и други държави, в които раждаемостта е ниска, а населението – застаряващи. Дори Китай – държава, която свързваме с абсолютно свободен растеж на популацията – се очаква да падне от 1.4 млрд. през 2017-а до 732 млн. през 2100.

Въпреки че тенденцията е световното население да намалее, в някои части на света ще видим увеличение – например Северна Африка, Близкия Изток и най-вече Субсахарска Африка, където популацията ще се утрои (от 1.03 млрд. през 2017-а до 3.07 млрд. през 2010).

Новото изследване, проведено от Института за здравни показатели и оценки към Вашингтонския университет (IHME), е разгледало фактори като смъртност, плодовитост и миграция, както и начините, върху които те ще се отразят на световното население през идните 80 години (с помощта на данни от Global Burden of Disease Study 2017). Отчетени са и потенциални фактори като война, естествени бедствия и климатични промени.

Източник: The Lancet

Причината за намалението на световното население са доста комплексни, но като цяло са свързани с по-ниска раждаемост, породена от намаление на плодовитостта и по-високо образование на жените по отношение на взимането на предпазни мерки и достъп до контрацептиви.

Източник: IFLScience