Една вкусна храна се оказва свързана с подобряване на изпълнението на редица когнитивни задачи. Хората, които ядат шоколад поне веднъж седмично се справят по-добре с множество задачи, които изискват умствено усилие.

Изследването проследява период от 30 години е и едно то първите, които свързват редовната консумация на шоколад в дългосрочен план с по-доброто представяне в множество когнитивни задачи.

Шоколадовите и какаовите флавоноли са свързани с подобрения в редица здравословни състояния още от антични времена и имат доказано благотворно въздействие върху сърдечно-съдовата система, но по-малко е известно за ефектите върху неврокогницията и поведението. - казва д-р Джордж Крайтън, един от водещите автори на изследването.

Изследването обхваща над 1000 участници, наблюдавани в период от 30 години.

Учените са установили, че редовните консуматори на шоколад се справят по-добре на тестовете за работна памет, мислене и внимание.

„Предишни изследвания са разглеждали най-вече острите ефекти от увеличаването на консумацията върху познавателните способности (т.е. представянето при изпълнение на задачи) незабавно след консумацията на шоколадов блок или напитка. - пояснява Крайтън.

Нашето изследване се концентрира върху редовните консуматори.“

 

Източник: PsyBlog