Мотивацията е импулсът, който подтиква хората да правят някои действия, които ги водят към постигане на конкретна цел. Важно е да се постигнат средносрочни и дългосрочни цели и да не се намаляват усилията. Говори се много за мотивацията и нейната нужда, особено когато ситуациите стават трудни. Мотивация за спорт, за изучаване на език, за медитация всеки ден или за някоя от целите, които обикновено планираме година след година.

Но мотивацията не е еднаква нито по форма, нито по същество. Има много разлики в това, което мотивира всеки човек и в силата на тези мотиви. Ето защо има дни, в които хората се чувстват силно мотивирани и силни и други, в които не разполагат с енергията да преследват целите си, пише abc.es.

Мотивационен цикъл

Когато осъзнаете, че мотивацията варира и че това е процес, може да наблюдавате серия от етапи. Това се нарича мотивационен цикъл, в който човекът започва от момент на равновесие, наречен хомеостаза. Тогава се появява стимул, който поражда нужда и тази неудовлетворена нужда причинява състояние на напрежение в обекта. Състоянието на напрежение произвежда импулс, който води до действие, тоест възниква поведение, което цели постигане на целта. След това поведение се постига целта и се постига удовлетворение, връщайки се към първоначалното състояние на хомеостазата до появата на следващия стимул.

Когато обаче удовлетворяването не бъде постигнато за определен период от време, тази неудовлетворена нужда причинява неудовлетвореност и може да доведе до неорганизирано поведение. Тогава започваме да изпитваме апатия и разочарование и в някои случаи може да се появи агресивно поведение. Тази неудовлетвореност може да бъде източник на безпокойство, нервност или други патологии. Оттук и огромното значение на поставянето на възможни цели и реални срокове.

Видове мотивация

- Вътрешна: Центърът върху самия индивид е такъв, който не зависи от външния натиск или ползите.

- Външна: Целта е да се получи външна полза, която я прави временна.

- Положителна: Тя се проявява, когато действаме в очакване да получим награда.

- Отрицателна: Тя провокира поведение, за да се избегне нещо неприятно.

- Амотивация: Липса на мотивация.

- Основна мотивация: Предназначена е да покрие биологичните нинужди.

- Социална: Свързана е с взаимодействието между индивидите, тя може да е насочена към приемането ни в дадена група.

Как да подобрите мотивацията си? 

Първата стъпка за подобряването й, е приемането, че има дни, когато имате по-малко сили, което ни подготвя да извлечете максимума от дните, в които имате по-добра предразположеност. Освен това е препоръчително да подготвите план за действие и да се опитате да го изпълнявате, без да изпускате от поглед целите. Възползвайте се от дните, когато сте по-весели и се обградете с позитивни хора. Ако разделите целта си на основни етапи, ще имате малки награди по пътя и мотивацията ви ще се подобри, докато се наслаждавате на пътя към всяка цел. 

Източник: abc.es / Мениджър Нюз