Бележка на масата:

"Обидих се и си тръгвам. Не ме търси повече. Ако не ме намериш, ще стане по-лошо."