Въпрос към радио Ереван:

- Какво се казва на човек, когато спре да пие?

Радиото отговаря:

- Лека му пръст!