Изпит. Професорът задава въпрос след въпрос, студентът мълчи.

- Добре, последен въпрос: Кой е открил Америка?

Студентът повдига рамене.

- Колумб! - направо крещи преподавателя. - Колумб!

Студентът става и тръгва. Преподавателят:

- Къде тръгнахте, колега!?

- Помислих, че викате следващия...