След сватбата мъжът казва на съпругата си:

- Истинският мъж е длъжен поне веднъж седмично да не нощува в дома си!

- Разбира се, скъпи. Това е, за да има къде да нощува друг истински мъж.