Въпрос към радио "Ереван":

- Колко е дълга минутата?

Отговор на радиото:

- Зависи от това от коя страна на вратата на тоалетната се намираш.