Хората с бърз ум изглеждат по-харизматични в очите на приятелите си, откри ново изследване.

Бързината е от съществено значение за сметка на коефициента на интелигентност и остротата на ума, които не били толкова важни, колкото учените са очаквали.

Ето какво казва ръководителят на изследването, професор Уилям фон Хипел:

„Нашите резултати показват, че социалната интелигентност е нещо повече от това просто да знаеш какво да направиш. Социалната интелигентност изисква способност за изпълнение и бързината на ума е важен компонент от тази способност.“

Професор Хипел бил удивен защо някои хора излъчват повече харизма от други. 

„Решихме да подходим малко по-различно към проблема, като се опитаме да разберем какво дава възможност да имаме харизма. 

Когато разгледахме харизматичните лидери, музиканти и други публични фигури, се открои едно – че те реагират бързо.“

Проучването включва 417 души, които били оценени от приятели доколко са харизматични.

Те правят тестове за личностни черти и интелигентност.

Всеки получава 30 въпроса за общи познания от типа „Назовете скъпоценен камък“.

Хората, на които бързо им хрумвали лесни отговори, били възприемани като по-харизматични от приятелите си.

Това остава валидно и когато са взети предвид личностните черти и коефициента на интелигентност.

„Въпреки че очаквахме бързината на ума да предвижда харизмата, мислехме, че тя ще е по-малко важна от коефициента на интелигентност – казва Хипел. 

Вместо това открихме, че това колко са умни хората е по-малко важно от това колко са бързи. 

Така че, да знаете правилният отговор на труден въпрос изглежда е по-малко важно от това да помислите за голям брой социални отговори за кратък период от време.“

Будността на ума също позволява хората да обмислят различни социални реакции на момента.

Това дава възможност на харизматичните хора да изключат неподходящите действия, както и да изберат потенциално остроумните отговори. 

Изследването е публикувано в Psychological Science.

Източник: PsyBlog