Когато погледнете спортните достижение през последните десетилетия, изглежда, че хората са станали по-бързи, по-добри и по-силни почти във всички отношения. Но както Дейвид Епстейн изтъква в своята приятна и донякъде парадоксална TED презентация, може би трябва да изчакаме със самодоволството.

Рекордите могат да бъдат счупени под влиянието на много фактори и развиването на природните ни таланти е само един от тях.

Налични са субтитри на български.