Въпреки че повечето от нас се стараят да бъдат интересни, скучните хора, изглежда, са навсякъде. Вероятно това е онзи, който никога не завършва своята история както трябва, или този, който не спира да ви занимава с подробности, свързани със своите орнитоложки „приключения“.

Нов научен труд изследва какво точно кара хората да изглеждат скучни и как това се отразява на нашите възприятия по отношение на тях. За тази цел специалистите подканват над 500 души (в рамките на 5 различни изследвания) да определят най-стереотипно скучните характеристики, хобита и професии.

„За съжаление, някои хора са възприемани за скучни – казва психологът Вийнанд ван Тилбург от Университета в Есекс, ръководител на изследването. – Ние проучихме стереотипните характеристики, отегчаващи другите, като накарахме хората да ги генерират и оценят. Резултатите показват, че да си стереотипно скучен върви потенциално ръка за ръка с отрицателни междуличностни последствия.“

В първите две изследвания, включващи общо 463-ма души, набрани чрез Mturk, екипът кара участниците да напишат на лист хартия скучни характеристики и да ги оценят.

Доброволците определят анализа на данни, счетоводството, данъци/застраховане, хигиенизиране и банкиране като петте най-скучни работи на света. Най-скучните хобита пък са сън (моля?), религия, гледане на телевизия, наблюдаване на животни и математика (горките математици).

На въпроса кои са характеристиките на стереотипно скучния човек, хората отговарят липса на интереси, никакво чувство за хумор, липса на собствено мнение или периодично оплакване.

„Колкото по-типични са характеристиките на стереотипната скука, описващи даден човек, за толкова по-скучен се възприема той – пише екипът. – Нещо повече – при това от особена важност за социалните последствия за подобно възприятие – стереотипната скука засяга възприятията за междуличностна топлина и компетентност.“

С други думи, хората, които притежават гореспоменатите характеристики, страдат в социални ситуации.

В следващите две изследвания хората получават описания на измислени личности (създадени на базата на „скучните характеристики“ от първите изследвания (използвани са прилагателни като „необразован“ или „има монотонен глас). В случая участниците определят въпросните скучни хора като такива, на които им липсва топлина и компетентност и които биха били избягвани в социален контекст.

На въпроса колко пари биха искали, за да прекарат време в компанията на „стереотипно скучен човек“, участниците определят доста висока сума.

„Възприятията могат да се променят, но хората може да решат д не отделят от времето си, за да разговарят с онези, чийто професии и хобита са „скучни“ и директно да ги отбягват – казва Ван Тилбург. – Те нямат шанса да докажат на останалите, че грешат и да разрушат въпросните негативни стереотипи.“

Изследването е сравнително малко, а по-голямата част от участниците в него са от САЩ. Ето защо е напълно възможно в останалите части на света хората да възприемат различни професии, хобита и характеристики за скучни. Това изследване обаче е едно от първите, които проучва стереотипа на „скучните хора“ в множество различни аспекти и информацията, която получаваме вследствие на него, ще ни помогне да се опитаме да разрушим тези стереотипи.

Така например екипът пита участниците защо според тях скучните хора са също така и некомпетентни, въпреки че двете характеристики нямат връзка помежду си. „Бих предположил, че на счетоводителите ще се гледа като на скучни, но ефективни – като на идеалния човек, който да свърши добра работа при изчисление на данъците ви – казва Ван Тилбург. – Истината е, че банкерите и счетоводителите например са изключително способни и притежават сила в обществото – може би трябва да се опитваме да не ги разстройваме и да ги стереотипизираме като скучни.“

Източник: Science Alert