След пандемията бизнес лидерите разшириха своите предложения за грижа за психично здраве, за да накарат екипите си да се чувстват по-комфортно и способно. Все пак в много случаи служителите не се възползват от тях. Вместо това все повече стават хората, които избират доброволно да напуснат компанията, за да рискуват някъде другаде, което води до безпрецедентни нива на неангажираност и текучество.

Според ново проучване на Lighthouse Research & Advisory и LifeSpeak, има значителна разлика между работодатели и служители по отношение на възприеманата стойност на съществуващата подкрепа за психично здраве на работното място. И данните показват ясна връзка между това несъответствие и предизвикателствата при набирането и задържането, пред които са изправени повечето компании в момента.

Отчетната карта за психичното здраве на работодателя за 2021 г. изследва повече от 1000 големи работодатели и повече от 1000 служители във всички индустрии в Съединените щати. Като част от тези проучвания, всяка кохорта беше помолена да оцени подкрепата за психично здраве на работното си място в тяхната компания по скала от 1 до 10. Резултатите разкриват значителни различия между работодатели и служители, когато става въпрос за тяхното възприемане на предоставяната от компанията подкрепа за психично здраве. Това беше ясно демонстрирано в някои от най-важните точки от данни на проучването. 4.4  е средната оценка, която служителите дават на организацията си, когато са помолени да оценят подкрепата за психично здраве, която получават. А 7.6 е средната оценка, която работодателите дават, когато са помолени да оценят подкрепата за психично здраве, която предоставят.

"През 10-те години, в които правя проучване на приоритетите на работодателите, това е първият път, когато виждам тази голяма разлика между реалността, която работниците и работодателите възприемат", каза Бен Юбанкс, главен изследовател в Lighthouse Research & Консултант и основен автор на изследването.

Въпреки че получават изключително ниска оценка от работната сила и дават сравнително скромна оценка за себе си - "F" и "C", използвайки академични скали за оценяване - изследването показва, че работодателите полагат усилия да се справят с предизвикателствата на психичното здраве. Сред анкетираните работодатели 58% са казали, че са направили значителни положителни промени в подкрепата си за психично здраве и благополучие през последните 18 месеца.

Юбанкс казва, че разглеждането на тези точки от данни в тяхната цялост показва, че "работодателите се опитват да внедрят решения за подкрепа на нуждите от психично здраве на работната сила, но реалността е, че тези усилия не се виждат, усещат и приемат от много от работниците, които са предназначени да подкрепят".

Нещо повече, близо половината от анкетираната работна сила посочиха, че наличието на подходяща програма за психично здраве ще ги накара да останат на текущата си работа и да препоръчат такава на приятел.

По-важно от всякога е бизнес лидерите да се съобразяват със своите служители относно това какви ползи за психичното здраве желаят най-много. При изследване на най-добрите методи за подкрепа на психичното здраве се установява консенсус по три стратегии:

1. Достъп до квалифицирани експерти 

Въпреки че са част от длъжностната им характеристика, повечето ръководители на човешки ресурси, обучение и обезщетения не са сертифицирани специалисти по психично здраве. Според работниците, критичен компонент на възприеманата подкрепа е предоставянето на експерти на разположение за образование, насоки и съвети по темите, които ги интересуват.

2. Лидерите открито подкрепят разговорите за психично здраве 

Насърчаването на силна култура на подкрепа за психичното здраве започва от върха. Най-успешните бизнес лидери проявяват откритост, честност и автентичност и дискусията около психичното здраве не трябва да бъде изключение.

3. Осигуряване на подходящо обучение и образование 

Обучението и образованието за психично здраве трябва да се състоят от висококачествено, внимателно подбрано и подходящо съдържание, което позволява на служителите да получават подкрепа по гъвкав начин. Това може да варира в различни теми, като управление на стреса, устойчивост, тревожност и депресия.

Служителите се нуждаят от култура на приемане и подкрепа по отношение на психичното здраве. Съществува голяма разлика между предлагането на ползи за психичното здраве и създаването на работно място, което предоставя на служителите подкрепата за психично здраве, която най-много ценят. Бизнес лидерите трябва да приемат психичното здраве като организационен приоритет и да отговарят на очакванията на служителите, за да окажат значимо въздействие върху културата на работното място и бизнес резултатите.  

Източник: Марсел Швантес, основател и директор човешки ресурси на Lidership from the core, за Inc.com

Превод и редакция: Нели Тодорова / Mениджър Нюз