Движението е полезен инструмент в терапевтичните практики. То е средство за катарзис и изразяване на емоции, като предлага редица предимства за психичното здраве.

Психотерапията чрез движение все по-често се среща в комбинация с традиционните психотерапевтични методи. Движението е не само многостранно изразно средство, но и целебен инструмент. В повечето древни култури лечебните танци са традиция. Телесният израз, който често крие нещо мистично и духовно, действа освобождаващо. Съвременните терапии също използват предимствата на движението за тялото и духа. Австрийският психоаналитик Вилхелм Райх се смята за основател на така наречения телесно ориентиран психоанализ, върху който се гради съвременната психотерапия чрез движение. Днес тя се прилага на първо място в съчетание с модерните клинични практики като когнитивна поведенческа терапия и терапия за приемане и обвързване.

В психотерапията пациентите трябва да се научат да изразяват чувствата си, да премахват блокажи и да разпознават граници. Но тъй като мнозина се затрудняват да намерят нужните думи, психотерапията чрез движение се явява допълнение, позволяващо комуникация на друго ниво. Д-р Ерма Досамантес изброява различните предимства на тази терапевтична форма:

- Изразяване на духовното и душевното състояние

- Изграждане на самочувствие

- Свързване със собствените емоции, потребности и мисли

- Разтоварване от напрежението, опростена връзка със заобикалящия свят

- Съзнание за собственото тяло

- Педагогическо упражнение за самоосъзнаване чрез цялостно наблюдение

- По-добро здраве и хармония между тялото и духа

    Всеки може да се облагодетелства от психотерапията чрез движение. Тя помага особено на пациенти с депресия, разстройства от аутистичния спектър, страхови неврози, хранителни разстройства, вътрешни конфликти, посттравматичен стрес и комплекси за малоценност. Една от нейните цели е да създаде нови комуникационни канали и възможности, които действат динамично, освобождаващо и катарзисно.

1. Упражнения за опознаване на собствената личност – скрити желания и импулси. Помагат на пациентите да се освободят от страховете, гнева и тъгата, като движат ритмично тялото си.

2. Групови игри. Те са ефективен инструмент за комуникация. Включени са и ролеви игри.

3. Свободен танц. Танцуването и привеждането на тялото в съзвучие с музиката действа много разтоварващо. Няма предписания – всеки се движи спонтанно и по този начин се освобождава от задръжките си.

Движете се, за да живеете по-добре!

Емоционалното страдание причинява психично и физическо притъпяване. Все едно живеете в черупка, далече от всичко и концентрирани единствено върху неудоволствието си. Телесното движение ви позволява да завладеете вътрешни и външни пространства. Тази невербална изразна форма поощрява самосъзнанието и действа освобождаващо и активиращо. Затова не бива да се учудвате, ако психотерапевтът ви препоръча да използвате движенията на тялото, за да се опознаете по-добре и да изразявате по-успешно чувствата си. Заслужава си!