8. Накрая, най-недостойната и опасна разновидност, но, за щастие, рядка: изроди, които правят злини, дори за това да рискуват много. (Такива са злокачествени социопати като Джак Изкормвача, Чикатило, Ханибал Лектър).

Обърнете внимание, че линията на „водата“ минава между четвъртата и петата категория. Тази граница разделя хората, които са изцяло или предимно добри от онези, които са изцяло или преобладаващо лоши. Именно към 4-ата и 5-ата категории („нито риба, нито рак“, като някои са по-вероятно „риба“, докато други - „рак“) се отнасят повечето жители на планетата.

Тук е важно да се знае още нещо. Съставът на „водата“ (социално-политическата и нравствена среда) в различните времена и в различните общества не е еднакъв. В най-отвратителните периоди на историята „водата“ натиска поплавъка на дълбоко и колкото са по-лоши времената, толкова по-надолу потъва. (Рибари и ценители на физиката, не се дразнете. Моят поплавък е фигуративен).

В такава ситуация втората група се разпада седнали и мълчаливи, третата група трепери, четвъртата проси, петата удря, шестата пази, седмата измъчва, осмата царува.

Всички хора стават по-лоши, отколкото природата ги е създала - освен, разбира се, първата категория, която няма да остане без кръста си. От целия този „поплавък“ само този малък бял връх никога не бива потопен под водата.

Но се случва и обратното, слава богу. Когато съставът на „водата“ се подобри, „поплавъкът“ изскача нагоре. Ако в обществото се поощрява приличното поведение, цялата пета категория е толкова свестна, че ти е драго да я гледаш. На шестата категория не ѝ е изгодно да пакости, седмата се страхува. А осмата е преследвана от полицията (тази, което „служи и защитава“, а не, която „краде и прикрива“).

Доколкото това или онова общество е здраво се определя по много прост показател: поведението на четвъртата и петата група.

Оттук нататък ти си решаваш.