"Kакви са вашите силни страни? A какви са недостатъците ви?“

Мисля, че спокойно може да кажем, че в определен момент от нашата кариера на повечето от нас или ни се е налагало да отговаряме на тези въпроси по време на интервю за работа, или пък самите ние сме били тези, които са ги задавали. Това е показно за начина, по който гледаме на т.нар силни и слаби страни – като две напълно отделни и противоположни категории.

Аз обаче смятам, че този подход към нещата е остарял. В съвременната икономика на знанието всичко зависи от контекста. Няма 100% верни и 100% грешни отговори на който и да е било проблем, за това тази класификация вече не е особено полезна.

Същото важи и за представянето на служителите в работата. „Качества“ и „недостатъци“ са просто етикети, които слагаме на различни начини на поведение. В действителност никое поведение не е добро или лошо по своята същност, само ефективно и неефективно в зависимост от контекста.

Да вземем следния пример. Представете си, че съм смел предприемач, който взема решения бързо и не се страхува да поема големи рискове. Това са фантастични качества, когато скоростта на изпълнение на задачите е от най-голямо значение и бизнеса има висока толерантност към провалите. От друга страна, същият този подход може да бъде повече от опасен, когато приоритетът на компанията е безгрешното изпълнение на дадена задача и когато всеки провал може да бъде фатален.

В крайна сметка какво представлява способността ми да вземам решения бързо и да поемам рискове – качество или недостатък? Тя може да бъде и двете, в зависимост от ситуацията. Именно това причината етикетите като „силни страни“ и „слаби страни“ вече да нямат смисъл

Кога вашето поведение ви носи позитиви и кога – проблеми?