Вървял един мъдрец към дома си и бил изпреварен от човек, който толкова много бързал, че случайно докоснал рамото му. Мъдрецът на свой ред, спокойно и учтиво се обърнал към него с въпроса:– Кажи, човече, закъде бързаш толкова, че не забелязваш нищо по пътя си?– Съжалявам – казал мъжът, без да забавя темпото. – Бързам, защото съм зает да търся смисъла на живота и нямам право да отлагам, докато не постигна целта си.– Чувал съм за човек, който търсил този смисъл цял живот. – казал мъдрецът.– Надявам се, успял е да открие истината? – попитал нетърпеливо пътникът.– Да, той умря просветлен, като успя да прошепне на онези, които бяха близо до това, което разбираше, вече умирайки. – отвърнал учителят.– И какво им казал?

– Добре, благодаря ти за разговора – казал мъжът, поклонил се на мъдреца и продължил почти да тича по пътя.– ... избор, да живея или да прекарам целия си живот, търсейки този смисъл. – завършил мъдрецът, но думите му прозвучали напразно, защото мъжът бил далеч и не успял да ги чуе.