Скуката по същество е емоция, подобна на страха или радостта. Въпреки това до неотдавна тя оставаше сравнително неизследвана, пише Мениджър Нюз.

Сега учени от университета във Ватерло са решили да запълнят тази празнина. Примери за скука изобщо не е трудно да открием. Достатъчно е да постоим на дълга опашка или да попаднем в задръстване. Но да се дефинира самото понятие "скука" и това, което предизвиква скуката, е много по-сложно.

Вече знаем, че тя възниква в резултат на липса на обективна неврологична възбуда и представлява субективно състояние на недоволство, раздразнение или липса на интерес. Тези чувства се пораждат поради факта, че човешкият ум не се стимулира по правилния за него начин.

Скуката обаче има и положителна страна. За разлика от депресията, скуката се характеризира с това, че отегченият човек рано или късно стига до извода, че това, което се случва го уморява и той иска да промени ситуацията. Измъкването от депресия, от своя страна, може да бъде много по-сложно и дори непосилно за човека.

Също така трябва да се има предвид, че хората с по-висока степен на самоконтрол е много по-малко вероятно да се отегчат. Те винаги могат да намерят какво да правят, вместо само да седят и да мислят какво да правят.