Вероятно ще се изненадате да разберете, че от такава незначителна на пръв поглед дреболия като това от коя страна жената предпочита да бъде до съпруга си – в кафенето, на разходка, в семейното легло, зависи не само благополучието на семейните връзки, но също и емоционалното състояние на партньорите.

Добре известен факт е, че мозъкът ни се състои от две половини - дясно и ляво полукълбо. Дясното полукълбо отговаря за творческото мислене, интуицията, емоциите, а лявото - за логическото мислене, оперирането с числа, математическите изчисления и други изчислителни схеми. Дясното полукълбо отговаря за лявата страна на човешкото тяло, а лявото полукълбо, за дясната.

Така една жена с изявена женска природа притежава развито дясно полукълбо, а един мъж, съответно логик, притежава развито ляво полукълбо на мозъка.

Така че физиологически, психологически и емоционално, за да си предават взаимно необходимата енергия в двойката и да са в хармонични отношения, жената трябва да се намира от лявата страна на мъжа си - за да ходи, да седи на масата, в кафенето и да спи в брачното легло, тя също трябва да е от лявата страна на съпруга си.

Ако следвате тази система, ще поддържате хармонията в двойката, тъй като мъжът е по-силен интелектуално, но по-слаб психологически, а жените - обратното.

Ако се върнете назад в историята, можете да намерите информация, че люлката с детето жената винаги поставя от лявата ръка. Също така жената на път е трябвало да върви отляво на мъжа си, а отляво на нея са вървели децата им. В дясната ръка мъжът държал оръжие, за да защити семейството в случай на нападение.

При древните славяни, както и в стара Русия, е било прието жената винаги да е в сърцето на мъжа си, т.е. от лявата му страна. По време на сватбената церемония булката е била поставяна отляво, а младоженецът - отдясно, същите традиции са достигнали и до наши дни, като сега по време на сватбената церемония съпругата трябва да стои отляво на мъжа си. Както и в храма, отляво е образът на Дева Мария, а отдясно – на Исус Христос. Единствено в службите по гражданско състояние дълго време фактът на обратното подреждане на булката и младоженеца е бил погрешен, когато бъдещият съпруг е бил поставян отляво, а изключение е било правено само за военнослужещите, за да могат да извикат с дясната си ръка.

Обърнете внимание на това от коя страна сте свикнали да се намирате до съпруга си. Ако мъжът е от лявата ви страна, подсъзнателно ще го възприемате като дете, а той вас като негова защита и няма да можете да решавате сложни проблеми и да поемате отговорност.

Ако мъжът е от дясната ви страна, вие ще се чувствате защитена, а той ще се чувства пълноправен, отговорен господар и защитник на семейството.

Ако в една двойка жената има склонност да доминира и винаги заема мястото отдясно, енергийната и психологическата връзка в съюза се нарушава - това води до конфликти и нарушаване на хармонията в двойката. Мъжът се превръща в мърморко и подчинен, а жената - в доминиращ господар с ясно изразени мъжествени качества на характера.