Психолози от университета Браун (САЩ) разработиха модел, който може да предскаже поведението и движението на хората в тълпа. За целта те са използвали технологии за виртуална реалност. Проучването е публикувано в Proceedings of the Royal Society B.

„Най-често срещаните модели до момента се основават на законите на физиката за силите на привличане и отблъскване и не описват напълно защо хората в голяма група се държат по определен начин“, обяснява един от авторите Уилям Уорън. „Ние сме първият екип, който предлага сензорна основа за този тип координирано движение.", допълва той.

За да създадат модела, учените проследяват движенията и взаимодействията на хора, носещи очила за виртуална реалност, във виртуална тълпа. Оказало се, че подобно на птичите ята, стадата от животни и рибните пасажи, хората се опитват да се движат в тълпа като едно цяло, вместо да избират индивидуално посока на движение. Установено е, че този модел може да предвиди доста точно посоката на движение на всяка тълпа.

Източник: Мениджър Нюз