Споровете, свързани с въвеждането на контрол върху огнестрелните оръжия в САЩ, се разгоряха с нова сила след последните трагични събития. До момента изследванията върху законите за регулация на оръжията са били ограничени само върху един град или страна и не са успявали да доведат до стабилни изводи. Сега ново изследване разширява мащабите, като разглежда 130 висококачествени проучвания, проведени в 10 различни страни през последните 60 години.

Джулиан Сантаела-Тенорио и неговият екип от Колумбийския университет в САЩ систематично анализират 130-те изследвания от САЩ, Австралия, Бразилия, Южна Африка, Австрия и още няколко страни. Всяко от тях изследва някаква конкретна промяна в законодателството по отношение на огнестрелното оръжие и нейното влияние върху свързаните с такива оръжия убийства, самоубийства и/или неволни наранявания или смъртни случаи.

След анализ на тези изследвания учените стигат до три заключения:

  • Обикновено е нужно основно преразглеждане на законодателството, свързано с оръжията – не само един закон.
  • Ограничаването на достъпа до оръжия и покупката им е свързана с намаляването на смъртните случаи от огнестрелно оръжие.