През годините хората са измисляли някои наистина ужасни извинения. Твърде лесно е да се поднесе лошо извинение - от класическото неизвинение до уклончивите извинения и слабите корпоративни обещания.

Добрите извинения обикновено имат определени общи елементи и отчитането на тези фактори може да ви помогне да се поправите в различни ситуации.

Вижте какво да правите - и какво не- за да поднесете автентично извинение.

Налични са субтитри на български.