5.  Психотерапия

Скоба: ако мислите, че психотерапията ще ви е полезна, но се притеснявате какво ще си помислят близките и приятелите ви, преодолейте това и го направете. Защото работи.

Във всеки случай: в интересен вариант на стария въпрос дали парите правят хората щастливи, психологът Крис Бойс сравнява цената на психотерапията с финансова компенсация при психологическо страдание. Откритията му, публикувани в списание за икономика, показват, че психотерапията си струва 32 пъти повече за увеличаването на щастието от чистия сух кеш.

„В нашите общества важността на парите за подобряване на благосъстоянието и увеличаване на щастието често високо се надценява,” отбелязва Бойс. „Ползата от доброто душевно здраве за сметка на това, често се пренебрегват и хората не осъзнават ефектите, които може да им терапията за подобряване на начина, по който се чувстваме.”  

6. Просто спрете. Спрете да се опитвате да бъдете щастливи

Ако трябва да вземете нещо от тези съвети, вземете това: за да бъдете щастливи, ще се наложи да спрете да се опитвате да бъдете щастливи. Може да звучи като съвет от дзен учител, но нещата стоят така.

Няма значение, че да измерваш щастието е като да мериш на килограм една идея. Разбира се, има начини да се прецени – химически или с въпросници, но в крайна сметка „щастието” означава различни неща за различни хора - и това е един от най-мъгливите идеали. Един от най-големите недостатъци на този факт е, че ако си поставиш щастието за цел, това те дърпа назад.

Някои от най-важните изследвания върху щастието, излезли през последните години, са в пряко противоречие с култа към позитивността, типичен за книгите за „самоусъвършенстване”, които дават изкривено ударение върху това да си поставяме непостижими цели за лично щастие. В публикация съвместно с други автори през 2011 г. Джун Грубър, психолог от Йейл, отбелязва, че стремежът към щастие всъщност има негативни последствия. Не защото да се обградиш с позитивни хора, да усъвършенстваш дадено умение или да започнеш терапия не допринасят за щастието сами по себе си, а защото „когато правиш тези неща с мотивацията или с очакването, че те трябва да те направят щастлив, това може да доведе до разочарование.”

Затова бъдете своя дзен учител. Спрете да се опитвате да бъдете щастливи и просто бъдете. Обградете се с хора, не за да бъдете по-щастливи, а защото ви е приятна компанията им. Научете нещо ново заради самото него и процеса на израстване, а не за да ви донесе щастие.