На коя възраст хората са най-малко щастливи?

11 май 2017 г., 15:15
3106

goodluz / Shutterstock

Проучване на хора от 160 страни откри на коя възраст хората са най-малко доволни от живота.

Удоволетворението от живота спада в средата на живота и започва отново да се вдига след 54, откри новото изследване.

Спадът настъпва в периода между 45 до 54 години и се наблюдава при много англо-говорящи страни като САЩ, Канада, Великобритания и Австралия.

Подобни резултати в тези страни са отчели и аналогичен спад и при емоционалния аспект на щастието.

Вероятната причина за това са били по-високите нива на стрес, притеснения и гняв в средата на живота в сравнение с по-късните етапи от живота.

Моделът на спада с U форма не е бил универсален за всички страни, обаче, защото при много по-бедни страни спадът в удоволетворението на живота просто е продължил към края на живота.

В страните от бившия Съветски Съюз, например, удоволетворението от живота намалява постоянно с течение на живота, както и при страните от Латинска Америка.

Единственото изключение са били Африканските страни, където средното удоволетворение от живота е останало ниско през целия живот.

“Икономическата теория може да предскаже спад в благосъстоянието при хората на средна възраст при англо-говорящите страни с висок доход. Но това, което е интересно, е, че този модел не е универсален,” обяснява Проф. Дийтън.

В редица случаи, като например в бившите комунистически страни, животът е бил засегнат от колапса на комунизма или друга политическа система.

Въпреки, че учените са се концентрирали върху щастието и смъртността, ключът към дългия живот се е оказал усещането за цел и смисъл.

Когато възрастните хора са усещали, че техния живот има цел, вероятността за тяхната смърт драстично е намалявал. 

Източник: Psy Blog

Коментари