Попитали веднъж Платон:

— Как трябва да се отнасяме към нещастието?

Платон казал:

— Така, че ако ви сполетят, да не им се поддавате, а ако се поддадете, да не заслужите да ви съдят.