Обучението оказва огромна роля върху резултатите, посочва Стефан Цеци, профосор по психология на развитието в Университета Корнел в САЩ. Той цитира изследване, при което учените са проследили промените в коефициента на интелигентност при младежи на възраст между 12 и 16 години. Те дават на младежите теста, проследяват заниманията им в следващите четири години, след което отново ги подлагат на тест.

Разликите са огромни – в някои от случаите - с цели 20 точки. И тези разлики не са случайни, а са проследени внимателно чрез структурни и функционални изследвания на мозъка. Промените са имали и физическо отражение – например, при младежите, при които се е подобрила езиковата интелигентност, се наблюдавали промени в онези зони на мозъка, които участват в речта.

Лондонските таксиметровите шофьори, чиито мозъци са сканирани преди и след дългите години шофиране в лабиринта от улици на големия град, са известен пример за невропластичност – начинът, по който мозъкът може да се тренира.

Психолозите говорят за два вида интелигентност – „флуидна“ и „кристална“.

„Кристалната“  интелигентност включва уменията, които притежаваме, и способността да използваме знанията и опита, складирани в дългосрочната ни памет, за да решим даден проблем. „Флуидната“ представлява способността ни да правим връзки между понятията и да преработваме нова информация, която не зависи от никакви предишни знания и опит. Именно този тип интелигентност дълго време се е смятал за неизменен.

Едно от изследванията, които доказват противното, е проведено от швейцарците Сузан Йеги и Мартин Бушкюл от Мичиганския университет в САЩ. Те установяват, че флуидната интелигентност може да бъде подобрена.

Изследователите събират четири групи доброволци и им подават слухови и визуални сигнали, които те трябва да обработват и запаметят. Тренировките се провеждат за половин час на интервали от няколко дни. Изследователите установяват, че флуидната интелигентност на доброволците се подобрява след всяка следваща сесия.

Високото IQ означава, че мозъкът е използван пълноценно и по подходящ начин, смятат специалистите от сайта IQ Test Experts. В него се посочват няколко различни упражнения, които подобряват работата на мозъка.