Може ли човек да повиши интелекта си – и как?

Повечето учени, които изследват човешките когнитивни способности, предлагат да започнем с друг въпрос:

Какво е интелект, можем ли да го сложим на кантара, да мерим на килограм и да спазарим цената?

Според някои учени съществува т. нар. „биологична интелигентност“, или ефективност на невронните връзки и „психометрична интелигентност“ – това, което се измерва като коефициент – косвен и несъвършен метод за оценяване на биологичната интелигентност. Ако такова универсално нещо съществува.

Традиционният „коефициент на интелигентност“ е резултат от решаването на стандартизиран тест. С него се мери отклонението от средното равнище в различни възрастови групи. За всяка средният резултат 100. 15 точки е стандартното отклонение. Човек с коефициент на интелигентност 116 е с интелигентност малко над средната.  

„Полето за грешка около всеки надежден резултат е плюс или минус 5 - 6 точки“ – посочва пред LiveScience Алън Кауфман, професор по клинична психология в Йейлския университет.

„Ако човек има резултат 126, може да се каже с 95% увереност, че неговият коефициент на интелигентност е някъде между 120 и 132“.

През 1904 г. френският психолог Алфред Бине съставя първия тест за интелигентност, за да отдели децата със забавено умствено развитие, така че да получат специално образование. След години питат Бине какво е интелигентност,  а той отговаря: „Това, което измерват моите тестове”.

Харвардският психолог Хауърд Гарднър е един от учените, които отричат IQ като универсален показател за човешките умствени способности. Неговата теория за множествената интелигентност включва осем различни типа – логико-математическа, лингвистична, музикална, визуално-пространствена, телесно-кинестетична, интерперсонална (междуличностна), интраперсонална (вътреличностна) и натуралистична, която е добавена по-късно. Ходете и мерете, ако имате желание.

Затова е по-лесно да се концентрираме върху това, което се измерва – коефициента на интелигентност (IQ, КИ).

Може ли коефициентът на интелигентност да бъде подобрен?

Може, заявява науката. Само преди няколко години той се разглеждаше като вродена даденост, която не може да бъде променена. Но множество съвременни изследвания опровергаха това твърдение.