В следващите редове ще ви представим 13 мъдри съвета от д-р Уейн Дайър - виден експерт в областта на личностното развитие. Те дават отговор на много въпроси и помагат да открием пътя към хармоничния живот. А той винаги води към сърцето...

"Цяла вечност можеш да оплакваш лошите си постъпки. Да се чувстваш виновен до смъртта си. Но чувството ти за вина няма да поправи стореното."

"Всичко, с което разполагаш, е... Днешният ден и може би следващата седмица. Но само днешния ден ти е сигурен."

"Желанието непременно да бъдеш прав поражда страдание. Когато се изправиш пред избора да бъдеш прав или да бъдеш любезен. Бъди любезен и ще видиш как страданието ти изчезва."

"Всичко, което ти пречи и те отклонява от целта, е създадено от теб. Можеш да го изхвърлиш веднага, щом решиш."

"Щом повярваш в себе си и прозреш, че душата ти е безценна, ще се превърнеш в същество, способно да прави чудеса."

"Винаги си задавай въпроса : Дали си част от проблема или част от решението?"

"Всяко нещо съществува с определена цел."

"В света не съществува стрес, а само хора със стресиращи мисли. Никой не е способен да предизвика в теб гняв или стрес. Само ти самият можеш да го сториш в зависимост от начина, по който възприемаш твоя свят."

"Причината за нашите страдания е умът ни. Умът, който държи на предпочитанията си и не позволява на другите да бъдат такива, каквито са."

"Можем да дадем на другите само онова, което имаме в себе си."

"Винаги, когато отвръщаш на омразата с любов. Ти обезсилваш омразата."

"Ако вярваш само на това, което виждаш. Значи възприемаш нещата ограничено и повърхностно. Щом вярваш само на това, което виждаш. Защо плащаш сметката си за електричеството?"

 "Вслушвай се в онези вътрешни сигнали, които ти помагат да направиш верния избор. Няма значение какво мислят околните."