Упреци като: „Ти си лоша, мамо! Не позволяваш нищо, а татко е мил и ми позволява“ - най-често ще чуете от деца в предучилищна възраст. Особено, ако единият родител е по-строг и взискателен. Тогава хлапето отправя всякакви обвинения:

"Не те обичам, обичам татко..."

„Е, не е нужно да викаш, татко така или иначе ще ми купи.“

Подобни реакции, когато хлапето сравнява родителите си, често

показват, че те не действат в синхрон

и, че не са на едно мнение по въпросите на възпитанието. Бащата се придържа към едни принципи, а майката към други и за детето не е ясно кой от тях е прав, обяснява детският психолог Елена Кацюба.

Родителите трябва да се разберат помежду си за общите правила на възпитание, а след това да ги следват. Ако са единни, няма да чуват подобни фрази. А това ще помогне за възпитанието и за формиране на детето като спокоен и уверен в себе си човек.

В момент на яд и обида, детето може да произнесе още една фраза: „Ти не ме обичаш, ти си лоша“. Разбира се, не трябва да приемате думите буквално и да реагирате емоционално, особено да се обиждате или да наказвате детето за това.

Но заключението се налага: децата интуитивно „ударят“ най-болезнените ни точки.

Вероятно дълбоко в себе си майката се притеснява, че не отделя достатъчно време на детето си. Или пък смята себе си за лоша майка и без да иска може да изпусне реплика в тази насока.

Детето чува и запомня и по време на кавгата изказа това, от което се страхува самата майка.

„Полезно е да обсъдите тази ситуация със специалист или да работите сами, за да заличите в съзнанието си образа на „идеалната“ майка, чийто заложник вероятно сте станала“, съветва психоложката.

Как трябва да отговори майката на обвиненията на детето

Няма смисъл да проявявате емоции, нито да правите коментари. Трябва да се съгласите с твърдението: „Е, нека татко го направи“. И спешно, заедно с бащата, насаме да разрешите този проблем и да обсъдите как ще действате по-нататък.

Ако детето е по-голямо от 5 години, тогава можете да обсъдите тази тема с него. Попитайте го какво според него означава „обичам"?

Най-вероятно то ще обясни това с всепозволеност, когато всеки позволява всичко и купува всичко, което то поиска.

Тогава си струва да му обясните с прост пример, че това не е така: „В такъв случай и ти не ме обичаш, защото не си измила чиниите, както те помолих.“

Потапянето на детето в реална ситуация, но в различна роля, перфектно ще му демонстрира какво всъщност то е казало.

Обяснете му какво е любовта, както вие самата я разбирате. Акцентирайте върху факта, че любовта не се купува с пари.

Това ще бъде интересен и откровен разговор, който ще ви сближи с детето и ще го лиши от възможността да ви манипулира.

Мона Василава / Новите родители