Освен комплименти за външния вид на дамата изследването е проучило и ситуацията с комплименти за нейния дом. Участниците са използвали метафорични изрази от вида на “Твоят покрив е като рамо на любовник” заедно с буквални изрази от вида на “Вратата ти е много здрава”. Очаквано, комплиментите към дома не са предизвикали такъв ефект, какъвто са имали комплиментите към личността на момичето, но отново, метафоричните са пожънали много по-голям успех.

“Жените, за разлика от мъжете, предпочитат креативността и интелекта пред физическата красота. В нашето изследване дамите наистина приеха онези от кавалерите, които се изразяваха метафорично като хора с по-висока интелигентност, от кавалерите с буквалните комплименти”, завършват от екипа. 

Psy Blog