Отрицателно отношение към себе си, безсъние и изтощение. Това са трите най-големи рискови фактора, които карат хората да сънуват често кошмари, установява изследване.

Резултатите от него показват, че 3, 9 процента от хората страдат от чести кошмари.

„Нашето изследване показва ясна връзка между благосъстоянието и кошмарите.“ – казва водещият автор, д-р Нилс Сандман от Центъра за когнитивна невронаука към Университета Турку във Финландия.

„Това е най-очевидно във връзката между кошмарите и депресията, но също се открива и в други анализи, които включват кошмарите, наред с въпроси за оценяване на здравето и удовлетворението от живота.“

Изводите са от проучване, обхващащо 13 922 възрастни във Финландия за периода между 2007 и 2011 г.

Участниците попълват въпросник за кошмарите, които са имали в последите 30 дни.

Установява се, че те са по-често срещани при жените (4,8%), отколкото при мъжете (2, 9%).

Сред хората с тежки симптоми на депресия 28,4 % сънуват често кошмари.

Депресивният симптом, най-тясно свързан с честите кошмари, е формулиран като „отрицателно отношение към себе си“.

Сред хората, страдащи от безсъние, 17,1 % имат чести кошмари.

Подобни изследвания обаче не могат да установят дали, например, депресията причинява кошмарите, но резултатите са интригуващи.

 „Възможно е кошмарите да функционират като ранни индикатори за развитието на депресия и да имат по-рано непроучена диагностична стойност.“ – казва Сандман.

Забележително и иронично е, че финландският учен носи точно тази фамилия. В европейската митология Sandman е този, който поръсва пясък в очите на хората, докато спят, за да сънуват хубави сънища. Едва ли този забавен факт е убягнал от автора на изследването.

Източник: PsyBlog