Срамежливите деца са особено уязвими, откри ново изследване. Учените от екипа са установили, че деца, които ежедневно преживяват конфликтите на родителите си имат проблем с обработката на емоциите си. Тези проблеми могат да доведат до тревожност и свръх-наостреност, което от своя страна може да доведе до такива ситуации, в които децата виждат конфликт дори и тогава, когато такъв реално не съществува.

А сред всички групи деца, подложени на такова страдание, именно срамежливите деца са най-уязвими, са показали резултатите на изследването. Предишни изследвания бяха показали, че лошото отношение към децата от страна на родителите както и пренебрежението може да промени начина, по който децата обработват емоциите си. Но това изследване показва как дори и по-ниско интензитетни конфликти могат да доведат до отрицателни ефекти. Водещият учен на екипа, д-р Алиша Шърмърхорн, обяснява, че “Съобщението е доста ясно: дори и сравнително слаб конфликт между родителите не е добър за децата”.