Всеки ден ни се налага да попадаме в неприятни за нас ситуации – дали някой ще ни изблъска на спирката, дали ще ни се озъби служителката на касата, дали ще стъпим в някоя локва, дали ще срещнем нечий начумерен поглед, дали ще се скараме с колега или приятел… Всеки ден.

Ако се случи да влезете в конфликт с човек, чието поведение ви е разстроило, съществува хитър начин, за да освободите напрежението. Може да опитате например, като кажете: „Чуй само какво ми се случи…“ и да продължите нататък с коментар върху поведението на човека срещу вас, но разказано така, сякаш се отнася за друг.

По този начин не само че ще успеете да си кажете това, което сте натрупали за човека, който ви е подразнили или разстроил, но също и предоставя пасивна перспектива за обмисляне на поведението от страна на другия човек, който е твърде вероятно да направи асоциация със себе си или дори да се досети за какво говорите. Това е добра възможност хем да се предпазите от по-сериозен конфликт, хем да кажете истината в очите. Освен това показвате на човека разбирането си, че не е искал умишлено да ви нарани.