Сърдитото мълчание е част от един от най-често срещаните и най-токсични модели в една връзка. Този модел е известен на психолозите като цикъл на изискване и оттегляне. Единият партньор критикува, оплаква се и изисква, докато другият се отдръпва и това отдръпване най-често се случва под формата на сърдито мълчание.

В хетеросексуалните двойки по-често се случва жената да е изискващия, а мъжът – оттеглящия се партньор, макар че без значение дали е така, или ролите са разменени, схемата продължава да е опустошителна. За съжаление от нея е много трудно да се избяга.

„Това е най-често срещания модел на конфликти в браковете и дългосрочните връзки. И причинява огромни щети“ – казва проф. Паул Шрот, който заедно с колегите си изследва 74 изследвания по въпроса, обхващащи общо 14 хиляди души. Изследването показва, че двойките, които проявяват подобен модел във взаимоотношенията си, са най-неудовлетворени от връзките си, имат най-ниска степен на близост и най-лоша комуникация.

Двойките, при които се наблюдава схемата „изискване-оттегляне“, са и с най-високи равнища на тревожност и агресия. Хората в подобни връзки дори се оплакват по-често от физически проблеми като чревна, еректилна и уринарна дисфункция. 

„Партньорите остават впримчени в този модел до голяма степен защото всеки вижда другия като причина за конфликта. За всеки от двамата партньори проблемът е в другия. Това е истински, сериозен признак за криза в отношенията.“

Източник: PsyBlog