Понякога животът ни кара да се чувстваме объркани и ние, като уплашени животинчета, спираме на едно място и не знаем накъде да продължим. В такива моменти е важно да си дадем точна и ясна преценка на какъв етап сме и какви възможности се откриват пред нас. Може да направите това с помощта на едно просто упражнение, което се нарича „Колелото на живота”. Представям ви пълния вариант на тази уникална методика, с която се надявам, че много от вас ще могат да си отговорят на въпроси, на които отдавна търсят безуспешно отговор. Тя се използва широко в семинарите за личностно развитие и в така наречения коучинг.

Същността на упражнението е

да оцените важните области в живота си.

По този начин вие ще придобиете яснота за това в коя област изпитвате дефицити и съответно да предприемете стъпки за подобряване на проблемните сфери. Сигурно ще възразите и ще кажете: „Знам какво ми е положението, защо трябва да правя упражнения и да пиша?”. Повярвайте ми, едно е да знаете дълбоко в себе си, а съвсем друго е да го видите написано на хартия. Професионалният ми опит показва, че повечето хора изпитват дефицити едновременно в няколко области от живота си, защото или не знаят как да подобрят ситуациите, или просто отлагат във времето.

За много хора това упражнение е отправна точка към осъзнаване на днешното им състояние и разбиране на насоките за по-нататъшно развитие. Този инструмент може да се използва от всеки, за да си помогне и да постигне повече в живота.

Колелото на живота е кръг върху лист хартия, който е разделен на 8 равни сегмента, представляващи сферите от живота на всеки човек.

То е разделено на следните области:

 • семейство;
 • приятели;
 • здраве;
 • хоби;
 • пари;
 • почивка;
 • лично развитие;
 • работа/бизнес.

Много често този инструмент се използва за:

 • оценка на баланса;
 • оценка на удовлетвореността и пълноценността;
 • помощ при постигане на цели;
 • оценка на прогреса.

Поставете оценка на удовлетвореност във всяка сфера от вашия живот. Оценете от 1 до 10, като 1 означава: не съм удовлетворен/а от тази сфера в живота ми и тук нищо не се получава, а 10 – напълно съм удовлетворен/а и не желая нищо да променям. Например: „Доволен/а ли съм от финансовото си състояние по скалата от 1 до 10?”.